Редакційний штат

Головний редактор Ігор Михайлович Скопиченко (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України)
Заступник головного редактора Мирон Степанович Ковальчук (ІГН НАН України)
Відповідальний секретар видання Вікторія Валеріївна Вергельська (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України)

 

Редакційна колегія

Буніамін Акгул (Туреччина)
Ірина Володимирівна Бучинська (ІГГГК НАН України)
Наталія Вікторівна Вергельська (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України)
Кремена Деделянова (Болгарія)
Дмитро Володимирович Лисинчук (ІГФ НАН України)
Радослав Наков (Болгарія)
Людмила Іванівна Пимоненко (ІГТМ НАН України)
Володимир Васильович Покалюк (ІГНС НАН України)