Редакційний штат

Головний редактор Ігор Михайлович Скопиченко (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України)
Заступник головного редактора Мирон Степанович Ковальчук (ІГН НАН України)
Відповідальний секретар видання Вікторія Валеріївна Вергельська (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України)

 

Редакційна колегія

доктор наук, професор Буніамін Акгул (Туреччина)
кандидат геологічних наук Ірина Володимирівна Бучинська (Україна)
доктор геологічних наук Наталія Вікторівна Вергельська (Україна)
доктор інженер Кремена Деделянова(Болгарія)
доктор геологічних наук Дмитро Володимирович Лисинчук (Україна)
доктор геологічних наук Іван Іванович Михальченко (Україна)
Ph.D., професор Радослав Наков (Болгарія)
доктор геологічних наук Любов Степанівна Осьмачко (Україна)
доктор геологічних наук Людмила Іванівна Пимоненко (Україна)
доктор геологічних наук Володимир Васильович Покалюк (Україна)