ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ВИДОБУВАННІ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ

Автор(и)

  • Т.А. Малік Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. м. Київ, Україна
  • О.О. Дятел Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. м. Київ, Україна
  • Н.О. Д’яченко Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4852-0203

DOI:

https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2022.2(5).276076

Ключові слова:

ризик, забруднюючі речовини, викиди, довкілля, вплив, корисні копалини, фонове забруднення

Анотація

Проведено дослідження з оцінки ризиків для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря при видобуванні нерудних корисних копалин відкритим способом за відомими методиками оцінки впливу неканцерогенних і канцерогенних забруднюючих речовин на здоров’я населення. В дослідженнях ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу небезпеки (НІ) та порівнюється з критеріями оцінки неканцерогенного ризику. Розраховані коефіцієнти небезпеки забруднюючих речовин та визначені індекси небезпеки неканцерогенних ефектів при комбінованому впливі (сумації) цих забруднюючих речовин на здоров’я населення дозволили зробити певні висновки. Встановлено, що індекс небезпеки HI = ΣHQi як загальний, так і для груп критичних органів і систем не перевищує одиниці. Концентрації Сі (розрахункова середньорічна концентрація і-тої речовини на межі житлової забудови, мг/м3) не перевищує ГДК, та дорівнює показнику меншому одиниці. Встановлено, що коефіцієнт небезпеки НQ < 1, який характеризує ризик виникнення шкідливих ефектів, зневажливо малий по всім речовинам, що аналізувалися. У роботі розраховані: ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ІСRі) від речовин, яким властива канцерогенна дія та канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, забруднюючих атмосферу (СRа); останні порівняно з рівнями канцерогенного ризику за існуючою класифікацією. Встановлено, що канцерогенний ризик за бенз(а)пиреном при видобуванні корисних копалин відкритим способом відповідає прийнятному рівню ризику. За нашими розрахунками встановлено, що ризики впливу при видобуванні нерудних корисних копалин відкритим способом на здоров’я населення будуть незначними. 

Посилання

Dziadykevich Yu. 2016. Economics of the environment and natural resources. Ternopil: Aston. 392 p.

Diachenko N., Diatel O. 2020. Coal industry: environmental impact and waste management assessment. Mining geology and geoecology. No. 1. C. 60-72.

Methodological recommendations of MR 2.2.12-142-2007. Assessment of the risk to public health from atmospheric air pollution. Approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine dated 04.13.07 No. 184. Kyiv, 2007.

Methods of calculation of concentrations in atmospheric air of harmful substances contained in emissions of enterprises. OND-86 GOSCOMHYDROMET. Leningrad: Hydrometizdat. 1987. 68 p. URL: http://www.sfund.kiev.ua/down/ond86.pdf

National report. Goals of sustainable development: Ukraine. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. 2017. 176 p. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf

On Approval of the National Program for the Development of the Mineral and Raw Material Base of Ukraine for the Period Until 2030. The Law of Ukraine 2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3268-17#Text

Pavlichenko A.V. 2015. Ways to improve the environmental activities of the coal mining company Coll. Science. Proceedings of the National Mining University. (49). P. 297-305. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2015_49_41

Study and rational use of subsoil. The official portal of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. URL: https://mepr.gov.ua/timeline/?t=577&th=0&m=9&g=577&from=&till=

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-27

Як цитувати

[1]
Малік, Т. , Дятел, О. і Д’яченко, Н. 2022. ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ВИДОБУВАННІ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ. Гiрнича геологiя та геоекологiя. 2(5) (Груд 2022), 27–38. DOI:https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2022.2(5).276076.

Номер

Розділ

Геоекологія