МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ ВУГІЛЬНИХ ТЕРИКОНІВ НА АТМОСФЕРУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ РЕГІОНІВ

Автор(и)

  • Є.І. Скопиченко ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфрастуктури НАН України», Україна
  • В.В. Вергельська ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфрастуктури НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-6206-710X
  • Н.В. Вергельська ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфрастуктури НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-1440-6082
  • Д.М. Головченко ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфрастуктури НАН України», Україна
  • С.М. Озірська ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфрастуктури НАН України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2022.2(5).276082

Ключові слова:

вугледобувні регіони, терикони, закриття шахт, моніторинг

Анотація

За даними досліджень останніх десятиліть, Україна входить до числа найбільш забруднених та екологічно проблемних країн світу. Рівень навантаження на довкілля в Україні значно зріс за час бойових дій починаючи з 2014 року на Донбасі та значно погіршився з 2022 року. На сучасному етапі суспільного розвитку особливого значення набуває процес формування та реалізації дієвої та ефективної державної екологічної політики, що враховує існуючий природно-ресурсний потенціал регіонів та можливості їх трансформування у народне господарство. Останніми роками, хоч і спостерігається спад виробництва, щорічний рівень забруднення довкілля досить високий, в тому числі, і за рахунок некоректної рекультивації після закриття вуглевидобувних підприємств. Вплив людської діяльності на структури поверхні Землі на сьогоднішній день особливо відчутний у видобувних регіонах, де на поверхню виведено значні маси порід та створено нові структури. Втручання людини у процес розвитку ландшафту призводить до нових відносин між його компонентами за рахунок процесів окислення виведених на поверхню порід та вивільнення енергії і газових сумішей в атмосферу. 

Вугледобувні регіони України, які перебувають у стані глибоких техногенних змін та перетворень, мають шанс використати результати інтенсивних геолого-техногенних реальностей для висновків, пошуків наукових засад природокористування та збереження навколишнього середовища. На сучасному етапі суспільного розвитку, якому притаманне прискорення темпів науково-технічного прогресу з одного боку, загострення екологічних проблем та забруднення навколишнього середовища – з іншого, особливого значення набуває процес формування та реалізації дієвої та ефективної державної екологічної політики, що враховує існуючий природно-ресурсний потенціал регіонів.

Посилання

Baranovsky V.A. 2001. Ecological geography and ecological cartography. Kyiv: Phytosocial Center, 252 p.

Vergelska N., Vergelska V., Melnyk V. 2020. Influence of spent coal workings on the environment. Collection of scientific works IX International Geomechanics conference, September 7-11, 2020. Varna, Bulgaria. P. 304 - 310.

Vergelska N. V., Vergelska V. V. 2020. Man-made landscapes of coal mining enterprises of Ukraine. Proceedings of the eighth scientific-practical conference "Mineral resources of Ukraine: ways of optimal use" (October 2, 2020, Khoroshiv). Kyiv. P. 31 - 34.

Final report on research work "Analysis of the state of implementation of regional environmental policy" [Electronic resource]. – Access mode: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-ecopolit/NDR%20regionalna%20politika%202013.doc.

Law of Ukraine "On the basic principles (strategy) of state environmental policy of Ukraine for the period up to 2020" of 21.12.2010 № 2818-VI [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

Kravtsiv V. S. 2007. Regional environmental policy in Ukraine and mechanisms of its implementation: NAS of Ukraine. Institute of Regional Studies. Lviv. 72 p.

Liventseva Н. A., Vergelska V. V., Melnyk V. V. 2019. Ecological and hydrogeological challenges of coal mining regions of Ukraine. Tectonics and stratigraphy. Is. 46. pp. 133–140.

Melnyk V. V. 2020. Monitoring the impact of coal mining regions on the environment. Tectonics and stratigraphy. Is. 47. pp. 139-144.

Nesterchuk I. K. 2011. Geoecological analysis: conceptual approaches, sustainable development: a monograph. Zhytomyr: ZhSTU. 312 p.

Olishevska Y. A. 2005. Methods of geoecological zoning of the territory of Ukraine: author's ref. dis. Cand. geogr. Sciences: 11.00.11 Kyiv. 22 p.

Potapenko V. Environmental and man-made problems in Ukraine that need to be addressed as a matter of priority. Analytical note [Electronic resource]. - Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/577/.

Yakushenko L. M., Yatsenko L. D. On ways to increase the effectiveness of national programs in the field of environmental protection. Information and analytical reference [Electronic resource] Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/537/

Vergelska N. V. 2014. Geological prerequisites to evaluate gas-bearingness of the Krasnoarmiysk coalmine district, Donbass. Tectonics and stratigraphy. Is. 41. Р. 41–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-27

Як цитувати

[1]
Скопиченко, Є., Вергельська, В. , Вергельська, Н., Головченко, Д. і Озірська, С. 2022. МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ ВУГІЛЬНИХ ТЕРИКОНІВ НА АТМОСФЕРУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ РЕГІОНІВ. Гiрнича геологiя та геоекологiя. 2(5) (Груд 2022), 39–49. DOI:https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2022.2(5).276082.

Номер

Розділ

Геоекологія