РЕГІОНАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ СИСТЕМИ ПОШИРЕННЯ ГАЗУ-МЕТАНУ У ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВАХ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ

Автор(и)

  • Н.В. Вергельська ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-1440-6082
  • В.В. Вергельська ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-6206-710X

DOI:

https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2023.1(6).287847

Ключові слова:

газ-метан вугільних родовищ, Донецький басейн, газоносність вуглепородного масиву

Анотація

Визначення регіональних та локальних особливостей поширення газу метану у вуглепородних масивах Донецького басейну дозволить вирішити відразу декілька важливих проблем: створення безпечних умов ведення гірничих робіт, використання метану як альтернативного виду палива, а також покращення екологічної ситуації у техногенно навантажених регіонах. Локальні газонасичені системи вуглепородних масивів, поєднують окремі вугільні пласти та вміщуючі їх породи, перш за все, є результатом накопичення та мінімального впливу наступних геодинамічних процесів. Важливими характеристиками гірських порід і вугілля, як колекторів природних газів, є пористість і газопроникність. Зміна вихідних показників вугільної речовини вказує на глибоку трансформацію, яку набувають вугільні пласти за умов флюїдодинамічного впливу, що й визначається регіональними та локальними змінами у вуглепородних масивах басейну.

У різних товщах вуглепородних масивів газоносність та міграція газів пов’язані за віком та якісними характеристиками. Якісні характеристики газової суміші вугільних родовищ постійно змінюються за розрізом і падінням пласта й, особливо чітко, вирізняються у тектонічно порушених зонах вуглепородних масивів. Всі складові газової суміші вуглепородних масивів контролюються мозаїкою фізичних параметрів його різних частин як в непорушеному, так і в відпрацьованому масиві. Структурні, екрановані поклади часто зустрічаються у відносно не порушених масивах шахт та можуть відпрацьовуватися як локальне газове родовище. В залежності від стану вуглегазоносного масиву газова складова може змінюватися в широких межах. При активному максимальному вилученні газу у виробках піднімається велика кількість важких і ненасичених вуглеводнів, що може спровокувати газодинамічні явища.

На основі ізотопних та геохімічних досліджень газових сумішей вуглепородних масивів обґрунтовано і доведено полігенетичний склад природного газу у вугленосних товщах вугільних басейнів України.  

Посилання

Vergelska N.V., Pravotorova O.V., Nazarova I.O. 2011. On the peculiarities of the gas component of coal seams in tectonically active zones (on the example of the Severno-Rodinska-2 section of the Krasnolymanska SE VC). Scientific works of the UkrNDMI of the National Academy of Sciences of Ukraine. Issue 9. Part 2. P. 440–450. – in Ukrainian

Vergelska N.V., Skopychenko I.M. 2019. The evolution of formation of gas bearing capacity of coal basins. Tectonics and stratigraphy. Issue 46. P. 31-39. – in Ukrainian

Vergelska N.V., Skopychenko I.M., Melnyk V.V. 2020. Man-made collectors of spent space of active mines of the Donetsk basin. Kyiv. 160 p. – in Ukrainian

Vergelska N.V., Skopychenko I.M., Kroshko Yu.V. 2022. Geological-structural models of gas formation and accumulation in man-made reservoirs of coal-bearing massifs. Mining geology and geoecology. No. 2 (5). P. 5 - 16. – in Ukrainian

Stages of the formation of coal-bearing formations in the geological structures of Ukraine. 2012. National Academy of Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine / A.Ya. Radziwill, V.F. Shulga, A.V. Ivanova, etc. K.: LAT&K. 215 p. – in Ukrainian

Yevdoshchuk M.I., Vergelska N.V., Kryshtal A.M. 2015. The influence of endogenous fluids on the formation of gas carrying capacity of coal-bearing massifs. Mater. add. scientific and practical, conference Dedicated to the 100th anniversary of the birth of V.P. Makridina. Kharkiv. P. 110–112. – in Ukrainian

Yevdoshchuk M.I., Vergelska N.V. 2013. Indicators of the gas component as signs of sources of gas saturation of the spent space of the operating mines of Donbas. Coll. of science works of UkrNDMI. Vol. 13, Part 2. P. 308–319. – in Ukrainian

Yemets O.V., Lugova I.P., Kanin V.O. etc. 2008. The genesis of coal gases from carbonaceous deposits of the territory of the mine named after A.F. Zasyadka (Donbas). Reports of the National Academy of Sciences. No. 4. P. 120-124. – in Ukrainian

Ivanova A.V. Determination of factors of gas carrying capacity of coal seams of Donbas. Geol. journal.. 2001. No. 1. P. 54–60. – in Ukrainian

Pymonenko L.I., Skopychenko I.M., Vergelska V.V. 2020. Geodynamics of the formation of the Donetsk Basin. Tectonics and stratigraphy. Issue 47. P. 30-42. – in Ukrainian

Radzivil A.Ya. 2001. To the forecast of changes in the methane content of coal-bearing deposits of the Folded Donbass with depth. Science IFD Ave. Kyiv: LOGOS. P. 105–110. – in Ukrainian

Skopychenko I.M., Finchuk V.V., Vergelska N.V. 2018. Determination of gas-methane accumulation zones in coal-bearing massifs by the method of point electromagnetic sounding (on the example of the San Juan coal basin, USA). Geophysical journal. Vol. 40. No. 3. P. 192-199. – in Ukrainian

The method of determining the residual gas component of the Donbas coal massif, authors A. Ya. Radzivill, O. M. Sukachev, N. V. Vergelska, M. Yu. Sobolev, Patent No. 79554 dated 04/25/2013. State Intellectual Property Service of Ukraine, 2013. – in Ukrainian

The method of determining gas accumulation zones in the exhausted space of active mines, authors M. I. Yevdoshchuk, N. V. Vergelska, Patent No. 99540 dated 06/10/2015. State Intellectual Property Service of Ukraine, 2015. – in Ukrainian

Vergelska N., Skopychenko I., Vergelska V., Melnyk V. Regional and local factors of fluid redistribution in Donbas coal rock massifs. Materials of international conference, "Ukrainian Mining Forum - 2020" November 4-5, 2020. Dnipro: Zhurfond, 2020. P. 205-212. – in Ukrainian

Vergelska N., Skopychenko I. Formation and redistribution of gas in coal basins. Polish journal of science. 2019. (22). С. 7 – 12.

Vergelska N., Skopychenko I., Vergelska V. Gas potential of the coal rock massif of the South Western part Donets coal basin, Ukraine. International Journal of Advances in Engineering and Management. Volume 3, Issue 2. 2021, pp. 200-204.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

[1]
Вергельська, Н. і Вергельська, В. 2023. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ СИСТЕМИ ПОШИРЕННЯ ГАЗУ-МЕТАНУ У ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВАХ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ. Гiрнича геологiя та геоекологiя. 1(6) (Чер 2023), 18–34. DOI:https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2023.1(6).287847.

Номер

Розділ

Гірнича геологія