ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ (СОЛОТВИНО)

Автор(и)

  • Н.О. Д’яченко Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4852-0203
  • Т.М. Яловчак
  • Д.Л. Касьяненко

DOI:

https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2023.1(6).287848

Ключові слова:

еколого-технологічна ситуація, надзвичайна ситуація, індекс виявлення відносних змін довкілля, Landsat 7, Google Earth, картограма

Анотація

Проведено аналіз існуючих сучасних екологічних проблем території смт. Солотвино, а саме: інтенсивний розвиток глибинного карсту; зміни гідрогеологічного режиму; порушення цілісності соляного масиву та його руйнувань з відповідними деформаціями надсольових відкладів та рельєфу поверхні. Проаналізована динаміка провалоутворення земної поверхні в межах смт. Солотвино, динаміка розростання площі водойм. Розроблено методологічний аспект інструментарію оцінки інтегральної еколого-технологічної ситуації в межах території Солотвино. Розраховано показник трансформації в часі та просторі - індекс виявлення відносних змін довкілля стосовно розвитку суфозійно-карстових процесів, який необхідно враховувати при вирішенні питань екологічної небезпеки, та зроблене нормування показників забруднення поверхневих вод у вигляді індексу забруднення (І забр) за рахунок оцінки хімічних складових поверхневих вод досліджуваної території на базі методу нормування фактичних концентрацій моніторингових даних в розрахунку до ГДК. Створено просторово-часові карти рівнів індексів виявлення відносних змін довкілля (трансформації) у вигляді картограм з прив’язкою до місцевості. Запропоновано індекс виявлення відносних змін довкілля, визначати як відношення площі трансформації на декілька періодів часу, використовуючи технології космічного моніторингу (знімки супутників Landsat 7) та з виконанням розрахунків за допомогою програмних засобів Google Earth, ГІС-моделювання та статистичних розрахунків. Встановлено, що за рахунок спорудження ізольованих басейнів, які місцеві жителі наповнюють відкачуваною ропою із провалів над шахтами, посилюється комплекс суттєвих багаторічних незворотних змін у навколишньому середовище (НС), що призводить до руйнування рівноваги у природно-техногенній системі та до значних негативних наслідків. Забір води в сучасні часи провокує активізацію суфозійно-карстових процесів за рахунок збільшення радіусу депресійної лійки «великого колодязя» та сприяє збільшенню площ водозборів. Зниження рівня стаціонарної поверхні води у озерах над шахтами за умови відкачок створюють умови додаткового припливу вод зони аерації та підземних вод у провали за рахунок встановлення рівня. Утворення на земній поверхні таких форм рельєфу як вирви, провальні воронки та воронки зрушення, що затоплені водою, не виглядають стабільними за період досліджень (2014-2020 рр.). За результатами моделювання індексу трансформації встановлено, що площі перерахованих форм рельєфу зросли майже в 15 разів. Встановлено, що найбільш високий показник І забр. на окремих ділянках, належить хлору (Cl). Тобто розчинення солей продовжується. 

Посилання

Anpilova E.S., Trofymchuk O.M., Yakovlev E.O. 2019. Using DZZ and GIS data to assess the impact of the flooding of the Solotvino mines on water resources. Collection of scientific works "Problems of ecological security", Kremenchuk, Р. 135-136. – in Ukrainian

Artemenko P.G., Pedchenko S.V., Yagmur A.B. 2011. Assessment of the impact of the liquidation of mine No. 8 of the Solotvynо rock salt deposit by flooding. Scientific works of the UkrNDMI of the National Academy of Sciences of Ukraine, No. 9 (Part I). P. 89 – 102. URI: – in Ukrainian

Bosevska L. P., Khrushchev D. P. 2011. Emergency ecological situation in Solotvino: geological causes and strategy for solving the problem. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Geology. Geography. Volume 19, issue 13. Р. 80-90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdugg_2011_19_13_19 – in Ukrainian

Mishchenko L.V. 2012. Geoinformational modeling of environmental security systems on the example of the territories of Transcarpathia. Environmental safety, No. 2 (14). P. 19-24. URL: http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2012_2(14)/Pdf/19.pdf – in Ukrainian

Risk Assessment Report: Solotvyno Salt Mine Area. Union Civil Protection Mechanism. 2016. 7 р. URL: https://waterquality.danube-region.eu/wp-content/uploads/sites/13/sites/13/2019/09/Solotvino_Scoping-Mission_Sept-2017_Executive-Summary-Final_New-1.pdf

Solotvyn settlement council of Tyachiv district, Zakarpattia region. Cross-border projects. List of cross-border projects of the Solotvyn settlement council. URL: https://solotvino-rada.gov.ua/news/1605619886/ – in Ukrainian

Stoeckla L., Banksb V., Shekhunova S., Yakovlevc Y. 2020. The hydrogeological situation after salt-mine collapses at Solotvyno, Ukraine. Journal of Hydrology: Regional Studies. V 30, 100701

Shehunova S. B., Alekseenkova M. V., Stadnychenko S. M. 2019.. Monitoring of hazardous geological processes as a tool for minimizing risks in post-geological areas in Solotvino (Zakarpatskaya Oblast, Ukraine). Monitoring 2019. European Association of Geoscientists & Engineers. No. 1. P. 1–5. DOI: 10.3997/2214–4609.201901734.

Yalovchak T.M., Diachenko N.O, Nikitina A.O. (2022). Changes in water exchange and activation of sinkhole-karst processes (Solotvyno). Materials of the 5th international scientific and practical conference of young scientists "The role of reclamation and water management in ensuring the sustainable development of agriculture. Kyiv. P. 56-57. DOI: https://doi.org/10.31073/mi03 – in Ukrainian

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

[1]
Д’яченко, Н. , Яловчак, Т. і Касьяненко, Д. 2023. ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ (СОЛОТВИНО). Гiрнича геологiя та геоекологiя. 1(6) (Чер 2023), 35–56. DOI:https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2023.1(6).287848.

Номер

Розділ

Геоекологія