МІГРАЦІЯ ФЛЮЇДІВ - ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ГАЗОНОСНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДІЛЯНОК ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВІВ ДОНБАСУ

Автор(и)

  • Н.В. Вергельська ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-1440-6082

DOI:

https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2023.2(7).295197

Ключові слова:

міграція флюїдів, техногенні колектори, тектоніка, ненасичені вуглеводні, вуглепородні масиви, масоперенос, Донбас

Анотація

Міграція флюїдів визначається, перш за все, різними за формою і рангом типів дислокацій, що контролюють зони стиснення і розущільнення, як основних регуляторів розподілу речовини та енергії у земній корі, представленої переважно фанерозойськими утвореннями, а у наших дослідженнях відкладами карбону. Міграція газу новоутвореною тріщинуватістю у масиві, за рахунок впливу гірничих виробок на верхні шари літосфери, дозволяє формувати скупчення газу у приповерхневих та поверхневих ділянках. Як наслідок, на відносно незначних ділянках концентрується значна кількість газу, яка сприятиме газодинамічним явищам на поверхні та може завдавати значних збитків будовам та людським життям.

  З масопереносом глибинних флюїдів повʼязують формування родовища корисних копалин, зокрема найбільш досліджені, рудні та нафтогазові. У той же час, поширення газу у вуглепородних масивах повʼязано з їх тектонічною будовою, а особливо з розривними порушеннями, які є шляхами міграції вуглеводнево-водневих сумішей із глибших горизонтів.

  Дослідженні ознаки нерівномірного розподілу флюїдів під впливом тектонічних і техногенних факторів були напрацьовані на спостереженнях за новоутвореннями у постседиментаційному геологічному середовищі: текстурно-структурних характеристик за даними вивчення зразків, шліфів та лабораторних спостережень, які визначають послідовність зміни речовинного складу конседиментаційних і постседиментаційних утворень та їх взаємовідношення в просторі і часі. Ненасичені вуглеводні – етилен, пропілен та ацетилен, можна характеризувати як адвентивні гази вуглепродних масивів, які зайняли своє сучасне положення у газовій складовій вуглеводневої газової суміші шляхом транспортування розривними порушеннями з глибинних горизонтів до приповерхневих. 

Посилання

Bagrii I.D., Gozhik P.F., Pochtarenko V.I., Aksyom S.D., Dubosarskyi V.R., Mamyshev I.E., Kizlat A.M., Palii V.M. Forecasting of geodynamic zones and promising areas for the extraction of mine methane from coal deposits of Donbas. Kyiv: Foliant, 2011. 236 p.

Bagrintseva K.I. Geological conditions of gas carrying capacity of coal deposits of the northern outskirts of the Donetsk Basin. Diss. ... to obtain a degree. candidate degree geol.-min. Science, 1952.

Bezruchko K., Prykhodchenko O., Kargapolov A., Urazka M. Conditions for the formation of combined gas traps in the territory of Western Donbass. Geology and geochemistry of fossil fuels. 2016.- No. 1-2 (168-169). P. 26-37.

Bondarchuk V.G., Cherednychenko O.I. About the nature of sudden emissions of coal, rocks and gas in the mines of Donbas. Reports of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B. 1971. No. 10. P. 870-873.

Vergelska N.V., Pravotorova O.V., Nazarova I.O. On the peculiarities of the gas component of coal seams in tectonically active zones (on the example of the Severno-Rodinska-2 section of the Krasnolymanska SE VC). Scientific works of the UkrNDMI of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2011. Issue 9 h. 2. P. 440 - 450.

Vergelska N.V. Gas carrying capacity of the exhausted space of the operating mines of Donbas. Tectonics and stratigraphy. 2012. Issue 39. P. 30-33.

Vergelska N.V., Pуmonenko L.І., Skopychenko I.M. Mining and geological features of forecasting dynamic phenomena in coal mines. Mining geology and geoecology. 2022. №1 (4). Р. 5 - 15. DOI: https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2022.1(4).273777.

Gnipp L.V. The influence of geological factors on the distribution of natural gases under the conditions of great depths of the Donetsk basin (on the example of the Diamond geological and industrial district). Diss. ... to obtain a degree. candidate degree geol.-min. Science, 1966.

Lukinov V. V. Mining and geological conditions for the formation of free methane accumulations in coal deposits. Scientific Bulletin of NSU. No. 4. 2007. P. 55−59.

Monogarova Yu.Y., Monogarov I.I., Mantoshko Ya.S. Peculiarities of the main directions of degassing works on Tomashevskaya Square of the Lysychan geological and industrial district of Donbas. Geologist of Ukraine. 2009. No. 3. P. 161–164.

Radzivil A.Ya. To the forecast of changes in the methane content of coal-bearing deposits of the Folded Donbass with depth. Science works of the Institute of Fundamental Research. Kyiv: Knowledge. 2001. P. 105-110.

Radzivill A.Ya., Ivanova A.V., Zaitseva LB. Geology of coal and gas basins (provinces) of Ukraine. Kyiv. LOGOS, 2007. 179 p.

The method of determining the residual gas component of the Donbas coal massif, authors A. Ya. Radzivill, O. M. Sukachev, N. V. Vergelska, M. Yu. Sobolev, Patent No. 79554 dated 04/25/2013. State Intellectual Property Service of Ukraine, 2013.

Tirkel M.G., Antsiferov V.A., Glukhov O.O. Study of the gas content of the coal-bearing stratum. Donetsk: WEBER, 2008. 208 p.

Bezruchko K., Prykhodchenko O., Tokar L. Prognozis for free methane traps of structural and tectonic type in Donbas. Progressive Technologies of Coal, Coalbad Methane, Ores Mining. London: Taylor & Francis Group, 2014.- P. 267-271. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/b17547-47

Bokiy B.V., Gunya D.P., Pimonenko L.I., Balalaev A.K., Vergelska N.V. Migration and accumulation of deep gas as one of the factors in the occurrence of emergencies. Tectonics and stratigraphy. 2013. 40. Р. 49-58.

Priyalov V.A., Zhykalyak M.V., Panova E.A. Geologic controls on coalbed occurrence in the Donets Basin (Ukraine). 3 rd International Mtthane Nitrjus Oxida Mitigation conference, November,17 - 19,2003.-Beijing, 2003.

Savchuk V.S., Kudelya Yu.A., Maidanovych I.A. State and prospects of developments in predicting dynamic phenomena in coal mines. Preprint 87-43. Kyiv IGN AN Ukrainian SSR. 1987. 42 с.

Sukachov O.M. The role of copper and silver acetylenides in the nature of sudden emissions. Reports of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B. 1985. № 11. Р. 21-24.

Sukachov O.M. Physico-chemical aspects of sudden emissions in mines. Reports of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B. 1987. №10. Р. 22-25.

Vergelska N. Geological factors regulating gas distribution in coal-bearing rocks of the Krasnoarmiysk coal production district, Donets basin. GeoDarmstadt 2010, Frankfurt am Main & Darmstadt, October 9-14, 2010. P. 571 - 572.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Як цитувати

[1]
Вергельська, Н. 2023. МІГРАЦІЯ ФЛЮЇДІВ - ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ГАЗОНОСНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДІЛЯНОК ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВІВ ДОНБАСУ. Гiрнича геологiя та геоекологiя. 2(7) (Груд 2023), 23–43. DOI:https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2023.2(7).295197.

Номер

Розділ

Гірнича геологія